Follower

Follower by Tim Schmidt is a short video found on YouTube. Some kind of music is being played on a pump organ.

Follower av Tim Schmidt är en kort video som finns på Youtube. Någon slags musik spelas på en tramporgel.


#pumporgan #sweden #video #follower #pumporgel

© 2020 by Tim Schmidt, TINAR [This is Not A Record] Berlin

0