top of page
  • Facebook
  • Bandcamp Social Ikon

This is

Tim Schmidt blog, news and archive hole momentarily run by Catalyst, Umbrella & Org. Tinar Records and Tim Schmidt.

Tapet, Fondtapet och andra ordTapet. Känns det som ordet stämmer överens med dess betydelse? Vet inte. Märkligt att det inte lånades in ett modeord från franskan kan en först tänka. Visst, iofs. har 'fond' den bakgrunden och jag har varken tapetserat eller ens hört särskilt mycket svenska på ett långt, långt, tag, så jag blir osäker. Men när jag förstår att ordets ursprung är från persiskan känns det ändå lugnande. Man ba: 'ahaaa'. Tapet, tapet, tapet. Fondtapet. Vilken fransk-persisk mix i den germanska svenskan (skriver en svensk med danskt påbrå som är bosatt i Tyskland).


Fotot togs i Spanien. Jag tror det var i Lanjarón / The photo was snapped in Spain.


#påsvenska #swedish #text #foto #photo

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
bottom of page