top of page
  • Facebook
  • Bandcamp Social Ikon

This is

Tim Schmidt blog, news and archive hole momentarily run by Catalyst, Umbrella & Org. Tinar Records and Tim Schmidt.

Tim Schmidt's Blå måne - In Swedish! A futuristic whisper, romanticism and urbanity...


Tim Schmidt: Blå måne


Swedish words in broken soundscapes correlates to the sound: A futuristic whisper about old romanticism and urbanity in the 1890's?


The imagery of the Blå måne is highlighted in Berlin-based artist/illustrator Bene Rohlmann's re-enactment in an illustration that perhaps draws the beholder to similar ideas as the lyrics do. The Blå måne lyrics is to be found at the very end of this article. Stream the Swedish single Blå måne on all major streaming sites.Blå måne är en singel på svenska av Tim Schmidt som publicerades digitalt under december 2018. Berlinbaserade Bene Rohlmann skapade en strålande illustration av texten, vilket blivit låtens singelomslag. Blå måne finns tillgänglig via alla de stora streamingsiterna. Låttexten är på svenska. Men även en engelsk version av låten - Blue Moon - har publicerats på skivan 'Everything That Happened'. Låttexten följer nedan.


Blå Måne*Lyrics* by Tim Schmidt

 


  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter